Palsmanes muižas parka rekonstrukcijas plāns

Autors: Vineta Radziņa

Ar ko sāk (ar ko būtu jāsāk), ja grib/var atjaunot vēsturisku dendroloģisku stādījumu? Tādu, kurš ir valsts aizsardzībā, par kuru rūpi uzņēmusies Dabas aizsardzības pārvalde. Pats galvenais - nesākt kopt*! Tieši tik vienkārši - neaiztikt neko, pirms nav pieaicināts speciālists. Kāds speciālists? Tas var būt dendrologs, var būt ainavu arhitekts, ainavu dizainers, ekologs. Tiesa, visi šie speciālisti skatīsies uz parku no sava skatu punkta - dendrologs redzēs vērtīgus kokus, ekologs - retu vaboli, bet ainavu dizainers - potenciāli augstvērtīgu skatu perspektīvu. Ko ar to visu šo skatījumu darīt, ko daru es? Veidoju plānu, kurā ņemti vērā visi viedokļi. Padalīšos ar plāna izstrādes sākumstadiju:juy

Tātad, ja darba uzdevums ir izstrādāt šādas teritorijas rekonstrukcijas metu, plānu, projektu, vienalga kā to sauc un cik detalizēts tas ir, uzdevums šim darbam ir viens - izstrādāt vīziju, ideju, mērķi, kā šo teritoriju atjaunot, vienlaicīgi nepazaudējot tās sākotnējo uzdevumu (parks), izceļot tās pašreizējās vērtības (ekoloģija, rekreācija utt.) un pasniegt to apmeklētājiem saistoši.

hytr

Palsmanes muižas plāns /avots- Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Rīga/.

Palsmanes muižas parks pašlaik ir pašvaldības īpašums, šeit atrodas skola. Lai veiktu kvalitatīvu izpēti, nepieciešams skatīt vecos plānus, lasīt dokumentus, analizēt fotogrāfijas, kuras uzņemtas...vēlams iespējami sen. Pieaicināt zinošu speciālistu šai jomā. Man izveidojusies laba sadarbība ar I.M. Janeli.

gtre

Ar I.M.Janelis spraigā profesionālā sarunā :)

gtyu

Skats uz Palsmanes muižas kungu māju, 1920 - to gadu beigas /avots - www.zudusilatvija.lv/.

Paralēli tiek pieaicināts dendrologs. Šī parka gadījumā, tas ir A.Svilāns, dendrologu biedrības prezidents. Viņš dod atzinumu par teritorijā esošajām dendroloģiskajām vērtībām.

gtre

Dendrologs izvērtē esošo kokaugu stāvokli, nepieciešamību atjaunot, piemēram, alejas parkā gar vēsturisko pastaigu celiņu malām.

Un ne mazāk svarīgs ir ekologa redzējums, par retajām sugām, kuras laika gaitā var būt šai teritorijā iedzīvojušās. Šo atzinumu sniedz I.Ence.

Tad visi trīs atzinumi tiek izvērtēti, apkopoti un ņemot vērā esošo situāciju, no visu šo speciālistu skatu punktiem, es izstrādāju parka atjaunošanas plānu. Tieši tik vienkārši :)

gtyu

Fotofiksāža. 

Tiek likvidēti vidi degradējoši elementi, iespējami precīzi tiek atjaunots vēsturiskais celiņu tīkls, likvidēti savu mūžu nodzīvojušie/bīstamie kokaugi, plānoti jauni apstādījumi, kuri vairumā gadījumu atjauno to situāciju, kura bija muižas vēsturisko īpašnieku laikā. Tiek ņemta vērā ekoloģiskā situācija, atstātas zonas, kurās ir reti augi, putni utt. Tādejādi tiek palielināta parka bioloģiskā daudzveidība un paplašināt parka mērķauditorija.

gtre

Ja parkā ir neiederīgi, kā pēc stila, tā situācijas elementi, tiek lemts par to pārvietošanu, šai gadījumā - pārapbedīšanu.

gtre

Magazīna muižas parka malā.

Un tad plāns nonāk pasūtītāja rokās. Vai tas tiek realizēts un cik ātri tas notiek, ne vienmēr var paredzēt, bet nenoliedzami pozitīvi ir, ka šādi plāni kļūst ar vien pieprasītāki, jo svarīgs ir komplekss redzējums uz teritoriju - neaizmirstot pagātni dzīvot šodienā un domāt par nākotni!

gtyu

Veiksmīgi, Vineta.

* - ja tomēr nepieciešama steidzama kopšana, piemēram, apmeklētājiem bīstama situācija, tad pirms darbu veikšanas vēlams veikt fotofiksāžu.

P.S. Plāns Plasmanes muižai vēl tikai top gatavs, šoreiz - nevis rezultāts, bet process! Ieskatam - Lēdurgas dendroparkā jau notiek rekonstrukcija, bet Emzes parkā Gulbenē pēc rekonstrukcijas projekta izstrādes tiek izzāģēti bīstamie un slimību invadētie kokaugi.

* Izmantojot publicēto informāciju vai foto, lūgums norādīt atsauci www.labavide.lv un foto - Vineta Radziņa 

Komentāri