Jānis Staņislavs Roze. Galerija

Autors: Vineta Radziņa

Kāda sena un laba paziņa Maija piedāvāja izdomāt atjaunošanas un izmantošanas koncepciju vietai, kur dzimis pirmais akadēmiski izglītotais latviešu izcelsmes gleznotājs Jānis Staņislavs Roze. Vietu sauc - Caurumkrogs. Tas atrodas netālu no Valmieras, Rubenes pagastā, Kocēnu novadā. hyui

Caurumkrogs. Gleznas autors - nezināms, darba tapšanas laiks - ap 1970-to gadu.

Ja dažus vārdus par J.S.Rozi, tad šis cilvēks bija Caurumkroga krodzinieka pirmdzimtais, skolojies SANKT-PĒTERBURGĀ, skolojis muižkungu bērnus PALSMANES MUIŽĀ, gleznojis Parīzē, Nicā un Sanremo, papildinājis savas zināšanas Drēzdenē, bet miris visu aizmirsts Rīgā, apglabāts Lielajos kapos. Jā, viņa gleznas var apskatīt ne tikai Caurumkroga brīvdabas galerijā, kur tās printētas uz ārtelpām piemērota materiāla, gleznu oriģināli skatāmi Latvijas Valsts Mākslas muzejā.

hyt

J.S.Rozes pašportrets.

Aizbraucot uz vietu, kuru sauc par Caurumkrogu, skatam atklājās....nekas. Jo viss bija tieši tik aizaudzis un pamests. nezinot - nepateiksi.

hyui

Aiz šiem krūmiem ir Caurumkroga drupas.

Bet - gan īpašnieku labā griba atjaunot, gan Maijas un viņas kolēgu labā griba nest J.S.Rozes vārdu pasaulē bija tikkk lipīga, ka iesaistījos. Un patiesībā - pierunāt jau īpaši nevajadzēja, jo atjaunot zudušo, atrast to, ko laiks paslēpis aiz augu stāviem, māju drupām un patinas...tas ir tas, kam redzu jēgu. Tikai zinot no kurienes nākam var saprast uz kurieni ejam.

Apskatot, izvērtējot, veicot fotofiksāžu, nonācu pie secinājuma, ka nav jācenšas atjaunot krogu ar visu zirgu stadulu*. Daudz lielāku efektu varētu sniegt;

  • drupu atstāšana par drupām,
  • stadulas vietas akcents ar simbolisku apjoma kontūru iezīmēšanu,
  • būvapjoma atsegšana likvidējot dendroloģisko piesārņojumu**,
  • kroga telpās gleznu reprodukciju izvietošana, kas labāk par gariem tekstiem sniegs priekšstatu par Rozes glezniecību.

Tika veidota vizualizācija:

jui

Kā ir.

hyui

Kā varētu būt.

Pasūtītājs šo redzējumu akceptēja - un darbs varēja sākties.

hyu

Kroga drupas attīrīja no pašizsējas kokiem, sadzīves atkritumiem, apmeklētājiem bīstamām lietām un vietām.

juio

Saorganizēja vairākas talkas, kurās piedalījās gan vietējie iedzīvotāji, gan interesenti no blakus novadiem. Nocirta slimību invadētos ošus, saīsināja vēsturisko ceriņu stādījumu pie ceļa, kroga drupu iekšpusi nolīdzināja un veidoja pļaujamu zālienu. Iekonservēja drupas.

hyt

Tā izskatās kroga iekšiņa pēc konservācijas un sakopšanas.

juio

Un tad jau bija laiks izstrādāt info stendus. Izvēle krita par labu katedras tipa stendiem, kuru forma izgriezta paletes veidā...kā atsauce uz gleznošanu...

juyt

Tā ir.

hytr

Tā bija.

hyui

juyt

hyuim

Tā galerija izskatās gatava. Gleznu reprodukcijas ir izvietotas pie sienām, būvapajoms atsegts. Teritorija piemērota gan brīvdabas plenēriem, gan koncertiem, gan...ģeokešingam (slēpņošanai). Jā, esot ļoti labas atsauksmes par šo vietu slēpņotāju vietnēs :)

Jā, un ir jau plānoti arī apstādījumi. Protams, tādi, kādi varēja būt pie kroga ap 1823.gadu, kad pasaulē nāca Jānis Roze.

hyui

Ar margrietiņu pļavu.

gtu

Ar apiņiem pie ēkas sienas.

hyui

Maijrozītēm un MEŽROZĪTĒM.

Un - ja ieinteresēju, tad te grāmata par J.S.Rozi. Uzrakstīta interesanti, izdota - skaista. Iesaku!

hyui

Veiksmīgi, Vineta.

*STADULA - zirgu un pajūgu novietne pie kroga.

**DENDROLOĢISKAIS PIESĀRŅOJUMS - ikviens koks, kurš izaudzis no perioda x līdz periodam y un nav dokumentēts kā stādījums (plānā, shēmā, projektā).

Komentāri